Digital Media wall concept Wall of screens smart TV

17 มกราคม 2562:บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เผยหนึ่งในบริการเอาท์ซอร์ซ (Outsource Service) ที่กำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจคือ “บิสิเนส อินเทลลิเจนซ์” (Business Intelligence) หรือ “บีไอ” (BI) เป็นการรายงานข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจต่าง ๆ ในสถานการณ์การแข่งขันที่ตลาดและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากหลายปัจจัย พบ 3 ปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญ คือ ขาดความเข้าใจตลาด ไม่สามารถระบุผลลัพธ์ของโปรโมชั่นได้ และต้องใช้เงินลงทุนสูงเพื่อข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เนื่องจากปัญหาขาดนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ที่มีประสบการณ์ ชี้รายงานของ “บีไอ” ใช้เทคโนโลยีใหม่ รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งโดยเฉพาะจากเสียงของลูกค้าโดยตรงในโลกออนไลน์ผ่านเครื่องมือ “โซเชียล        ลิสเซินนิง” (Social Listening) ช่วยให้ทุกหน่วยงานในองค์กรธุรกิจสามารถนำ “บีไอ” มาปรับใช้ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการบริการหลังการขาย ตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อประโยชน์การวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ 

นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจ ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า จากปัญหาขาดนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist โดยเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รวมทั้งการลงทุนในเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ส่งผลให้ต้นทุนในการทำ “บิสิเนส อินเทลลิเจนซ์” หรือ “บีไอ” ภายในองค์กรมีต้นทุนที่สูงกว่าการจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำ “บีไอ” ทำให้บริการเอาท์ซอร์ซ ด้าน “บีไอ” กำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจในขณะนี้ โดยสัดส่วนลูกค้าที่ขอใช้บริการ “บีไอ” เอาท์ซอร์ซ กับบริษัทฯ ในปี 2561 มีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมาก

 

“เราพบว่าบริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่3 เรื่องหลัก ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่ตลาด และความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ปัญหาขาดความเข้าใจตลาด ปัญหาในการกำหนดประสิทธิภาพของโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่าง ๆ และปัญหาในด้านเงินลงทุนสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลรวมถึงค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการดึงข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ มาใช้งาน การเอาท์ซอร์ซด้วยการจ้างบริษัทที่มี      ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้าน “บีไอ” จึงเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กรธุรกิจ คือช่วยลดต้นทุน ในขณะที่ได้รายงานข้อมูลจาก “บีไอ” โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์” นายฮาระกล่าว

“บีไอ” ช่วยตอบปัญหาทางธุรกิจได้ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะมาจากโซเชียลมีเดียผ่านเครื่องมือ Social Listening รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท และข้อมูลจากภายนอกอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเข้ามาอยู่ในรายงาน ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์มูลเหตุของผลลัพท์ การทำแบบสอบถามเพิ่มเติม การวิจัยตลาด

ตัวอย่างของรายงานจาก “บีไอ” ของเอบีม ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองทันสมัย จากเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแบบใหม่ เช่น หัวข้อที่ผู้บริโภคกำลังพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ หัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในเชิงบวกหรือเชิงลบ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระแสนั้น ๆ และการคาดการณ์แนวโน้มรวมทั้งสุขภาพของแบรนด์ในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ ในรายงานยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบริษัท และยังสามารถปรับปรุงรายงานได้เมื่อมีความจำเป็นตามสถานการณ์ทางธุรกิจ

 

จุดเด่นของ “บีไอ” คือ ข้อมูลทันสมัย ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถหาคำตอบทางธุรกิจได้หลายมุมมองภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถนำ “บีไอ” มาปรับใช้ในธุรกิจได้ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการบริการหลังการขาย ตอบความต้องการของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ทั้งยังช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อตอบพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และตอบรับกับการปรับตัวอย่างรวดเร็วของคู่แข่งในอุตสาหกรรมและคู่แข่งหน้าใหม่จากการดีสรัปท์ธุรกิจเดิม นายฮาระกล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง “บีไอ” หรือ “บิสิเนส อินเทลลิเจนซ์” ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการเอาท์ซอร์ซ โดย เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)ประกอบด้วย บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Service)ฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Training)และรายงาน BI Outsource

——————————————————-

เกี่ยวกับ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 5,000 คน ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 800รายทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป นับตั้งแต่เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ให้บริการแก่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยี และยกระดับผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ บริษัท เอบีม ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับ SAP และร่วมมือกันพลิกโฉมให้ธุรกิจของลูกค้าบรรลุเป้าหมายมาโดยตลอด โดยมีที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก SAPจำนวนมากร่วมทำงาน ทั้งนี้ บริษัท เอบีม ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์วิธียกระดับธุรกิจ และแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ด้วยโซลูชั่นที่ได้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญในหลายธุรกิจ โดยใช้วิธีเน้นการปฏิบัติได้จริง (Pragmatic Approach) เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว คุ้มค่า และวัดผลได้ โดยมีปรัชญาการบริหารจัดการเป็น Real Partner  เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีโซลูชั่นส์ที่เหมาะสมแก้ปัญหาได้จริง และให้ผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง เพื่อความสำเร็จของลูกค้า  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abeam.com/th/en

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอบโซลูท พีอาร์ จำกัด

ทัศนีย์ ภู่สกุล (โบว์) โทร 081-658-6560 อีเมล์ botasanee@absolutepr.co.th

กรกช ตันสกุล (ปิ๋ม) โทร 061-858-6556 อีเมล์ korakoj@absolutepr.co.th

นิพัทธา อินทรักษา (เนยหวาน) โทร. 086-281-2741อีเมล์ nipatta@absolutepr.co.th

                                                           ——————————————————-

Press release

ABeam Consulting (Thailand) revealed “Business Intelligence” or “BI” outsourcing service helps businesses reduce costs and deal with data scientistdeficiency

Facebook Comments