บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลทรานสฟอร์เมชันในเครือบริษัท เอบีม    คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น นำทีมพนักงาน จัดกิจกรรม “Krabi, how are you DOO ENG?”กิจกรรม CSRส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน โดยพนักงานเอบีมที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันในการทำงาน ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยกิจกรรมที่ผสมผสานความสนุกสนานเข้ากับการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นพนักงานของเอบีมในประเทศไทย ผ่านกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ Guess the Word, A-E-I-O-U- Stop!, Cabbage of Luck และ Fun with Origamiพร้อมจัดเลี้ยงอาหารและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บรรยายภาพ

นายอิชิโระ ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมด้วยพนักงานถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนในกิจกรรม  “Krabi, how are you DOO ENG?”ถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

——————————————————-

 

 

เกี่ยวกับ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 5,000 คน ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 800รายทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป นับตั้งแต่เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ให้บริการแก่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยี และยกระดับผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ บริษัท เอบีม ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับ SAP และร่วมมือกันพลิกโฉมให้ธุรกิจของลูกค้าบรรลุเป้าหมายมาโดยตลอด โดยมีที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก SAPจำนวนมากร่วมทำงาน ทั้งนี้ บริษัท เอบีม ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์วิธียกระดับธุรกิจ และแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ด้วยโซลูชั่นที่ได้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญในหลายธุรกิจ โดยใช้วิธีเน้นการปฏิบัติได้จริง (Pragmatic Approach) เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว คุ้มค่า และวัดผลได้ โดยมีปรัชญาการบริหารจัดการเป็น Real Partner  เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีโซลูชั่นส์ที่เหมาะสมแก้ปัญหาได้จริง และให้ผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง เพื่อความสำเร็จของลูกค้า  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.abeam.com/th/en

Facebook Comments