แอดไวซ์ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมความรับผิดชอบและปลูกฝังการแยกขยะ มอบชุดถังขยะให้แก่โรงเรียนใน 70 จังหวัดทั่วประเทศ

โดย J.wasan
0 ความเห็น 171 views

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ผู้นำศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมกว่า 350 สาขาทั่วประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 

 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยที่มากถึงปีละกว่า 27.8 ล้านตันต่อปีหรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 62) แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าเราสามารถช่วยลดปริมาณขยะบางส่วนได้ด้วยการคัดแยกขยะ โดยการคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นั้นจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องฝังหรือทำลายลงได้ ซึ่งแอดไวซ์ในฐานะองค์กรธุรกิจมีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมการแยกขยะให้แก่คนรุ่นใหม่ มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธีเพื่อที่ขยะเหล่านั้นจะกลับไปสร้างประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยทางแอดไวซ์ จัดเตรียมชุดถังขยะในการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนใน 70 จังหวัด อาทิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย,โรงเรียนจักรคำคณาทร ,โรงเรียนพิริยาลัยแพร่ ,พะเยาวิทยาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีวิทยาลัยเทคนิคเลยโรงเรียนผดุงนารี ,โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา  เป็นต้น ทั้งนี้เราได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมและขณะนี้ได้มอบให้ครบตามเป้าหมายโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงที่ผ่านมาแอดไวซ์ได้ให้ความสำคัญในการลดการสร้างขยะจากพลาสติก โดยเริ่มต้นจากการลดใช้วัสดุกันกระแทกจากพลาสติกเปลี่ยนมาใช้กล่องกระดาษรีไซเคิลในการแพ็คสินค้าส่งให้ลูกค้า เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานและเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง และในปีนี้แอดไวซ์ยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน เพราะ แอดไวซ์เชื่อว่าธุรกิจจะดีได้สังคมและชุมชนต้องพัฒนาไปด้วยกัน 

 

 ภาพการส่งมอบถังขยะให้แก่โรงเรียน 70 จังหวัดครอบคลุมสาขาของแอดไวซ์ โดยมีตัวแทนสาขาแอดไวซ์และครูอาจารย์ พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียนมาร่วมรับมอบในครั้งนี้

Facebook Comments

Related Posts