บุกถิ่นหมอแคน ชวนชาวอีสานเดินหน้าขยายองค์ความรู้ ทันยุคดิจิทัล เปิดโลกทัศน์การพัฒนาเมืองสู่ Smart City พร้อมถอดสูตร “ข้อมูล” เสริมแกร่งธุรกิจ ในงานสัมมนา AIS ACADEMY for THAIs @ขอนแก่น

โดย J.wasan
0 ความเห็น 670 views

2 สิงหาคม 2562: เดินหน้า “ภารกิจคิดเผื่อ” กันต่อ โดย AIS Academy ในฐานะแกนกลาง หมุนหัวเรือเคลื่อนทัพจากภาคเหนือสู่แดนอีสาน ชวนพี่น้องชาวขอนแก่นและพื้นที่โดยรอบ ร่วมเปิดมุมมองพร้อมเสริมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี และล้วงลึกการดึงเอา “ข้อมูล” มาใช้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองสู่ SMART CITY ที่เมืองขอนแก่นถือเป็นต้นแบบของการร่วมก่อร่างสร้างเมืองจากทุกภาคส่วน ในงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 62 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรี…ตั้งแต่วันนี้ ทางhttps://aisacademyforthais.com/class/4

 

          นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส กล่าวถึง การเคลื่อนทัพภารกิจคิดเผื่อมายังจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ว่า “หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ AIS ACADEMY for THAIs ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว สิ่งที่เราได้รับกลับมานั้น นอกจากบรรยากาศการต้อนรับของชาวเชียงใหม่ที่อบอุ่นเต็มทุกที่นั่งแล้ว วันนี้เรายังได้เห็นถึงการปรับตัว ตื่นตัวของคนไทย ที่ไม่ได้เพียงแต่ตั้งรับกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระแส Digital Disruption แต่ยังพร้อมเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ เพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อสร้าง Business Transformation ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อสังคมไทย จึงยังคงดำเนินต่อไป โดยมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นหัวเมืองสำคัญของภาคอีสาน ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับต้นๆ ของไทย พร้อมแผนพัฒนาเมืองสู่ Smart City ด้วยความแข็งแกร่งและศักยภาพในการพัฒนาระบบการศึกษา ด้านการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานหลักอื่นๆ ที่สำคัญที่สุด คือการเปิดโอกาสให้คน ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างเมืองนี้ไปด้วยกัน”

            สำหรับงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย จังหวัดขอนแก่น มุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยนำเอาหลากหลายประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจชั้นนำของไทย มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ในการค้นหาคำตอบของการสร้าง Business Transformation ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
โดยโฟกัสไปถึงการนำเอาขีดความสามารถของเทคโนโลยีอันหลากหลาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและออกแบบระบบคมนาคมขนส่ง รวมทั้ง การนำเอา “ข้อมูล” มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำโดย Mr.Chris Barker, Founder of CBC – Global Transportation and Technology Consulting Firm / คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และซอฟท์แวร์โซลูชั่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด / คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) / คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และอีคอมเมิร์ซ วัตสัน ประเทศไทย / คุณสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และ ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เอไอเอส พบกันในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ ทาง https://aisacademyforthais.com/class/4”
“จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบที่เรามองเห็นศักยภาพ ทั้งด้านคน, เทคโนโลยี และการร่วมคิดร่วมสร้างพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยงาน ACADEMY for THAIs: to the Region ในครั้งนี้ อยากเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ ไอเดียใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ ที่หวังว่าจะมีส่วนช่วยเติมเต็มและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาเมืองสู่ Smart City ในอนาคต” นางสาวกานติมา กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ AIS Academy

ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา AIS Academy จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จากทั้งภายในและนอกประเทศ ด้วยบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรในทุกระดับชั้น โดยมี Digital Platform เป็นแหล่งความรู้ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ ต่อจากนั้น AIS Academy ขยับบทบาทสู่ภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อคนไทยทุกคน โดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่สังคมไทยเพิ่มเติมขึ้น ผ่านการร่วมกับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จัดงานสัมมนานานาชาติ ACADEMY for THAIs ขึ้นเป็นครั้งแรก ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Disruption ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากหลากหลายสถาบัน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, เมืองไทยประกันชีวิต, Minor International, SEAC, มหาวิทยาลัย Stanford และ MIT มาเล่าถึงบทบาทของเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มาพลิกโฉมวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI, IOT, Robotic และ Blockchain รวมถึงต้นปีที่ผ่านมา AIS Academy
ได้จัดงาน AIS ACADEMY for THAIs: Intelligent Nation Series โดยนำ Case Study ที่น่าสนใจในบริบทของไทยและระดับโลกอย่าง Netflix, IBM, Skype, เซ็นทรัลกรุ๊ป, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และ Class Café มาสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด การก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนในโลกธุรกิจ

Facebook Comments

Related Posts