PR News : AIS ACADEMY ผนึก กระทรวง พม. ชวน นิสิต-นักศึกษา สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ในโครงการ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

โดย J.wasan
0 ความเห็น 301 views

AIS ACADEMY ผนึก กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อเนื่อง ร่วมเคียงข้าง ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ล่าสุดเปิดตัวโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 ภายใต้แนวคิด ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม เชิญชวนนิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โชว์ไอเดียออกแบบนวัตกรรม ภายใต้โจทย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร ตั้งเป้าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆ และทักษะดิจิทัลจากบุคลากรของ AIS ที่จะร่วมเป็นเมนเทอร์ในกิจกรรมนี้ตลอดโครงการ

 

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า AIS ACADEMY ยังคงเดินหน้าเพื่อเป็นแกนกลางในการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยในองค์รวม ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมมือกันจัดให้กลุ่มพนักงาน AIS ได้ร่วมส่งต่อความรู้ สร้างอาชีพกับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ผ่านกิจกรรมอุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ รวมถึง สร้างห้องสมุดดิจิทัลเพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย”

“ล่าสุดประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ รวมไปถึงความต้องการในการดูแลผู้พิการท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จึงกลายเป็นความท้าทายของสังคมอย่างมาก  ดังนั้น AIS จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 ภายใต้แนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม” ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดเวทีการแข่งขันให้นิสิต นักศึกษา ได้โชว์ไอเดียการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมโอกาสในการได้รับองค์ความรู้จากพนักงาน AIS ที่จะร่วมเป็นเมนเทอร์ แบ่งปันทักษะ  ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่น้องๆ อย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน โดยความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของชาวเอไอเอสที่พร้อมเคียงข้างสังคมไทยโดยใช้ขีดความสามารถของการเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ – Cognitive Tech-Co นั่นเอง” นางสาวกานติมา กล่าวทิ้งท้าย

นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และโอกาสในการร่วมงานกับ AIS ในการพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวง พม. ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2567        ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jumpthailand.com หรือ https://www.facebook.com/AISJumpThailand

Facebook Comments

Related Posts