AIS จุดพลุความร่วมมือ GUNKUL – SCB เปิดตลาดซื้อ-ขายพลังงานไฟฟ้าผ่าน Energy Trading Platform

โดย J.wasan
0 ความเห็น 302 views

เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำเครือข่าย 5G ชั้นนำระดับภูมิภาคและอันดับ 1 ในไทยที่มีคลื่นมากที่สุด ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล แพลตฟอร์ม เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกภาคส่วน

โดยมีทีมนวัตกร Novel Engine Execution Department หรือ AIS NEXT ที่พร้อม customized เทคโนโลยีและออกแบบให้เกิดเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และ บริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ จำกัด บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าโครงการนำร่อง (Sandbox) ในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน PEER-TO-PEER ENERGY TRADING PLATFORM เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาด ราคาถูก ครั้งแรกในไทย

 

AIS

โดย เอไอเอส นำหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือระบบ Mobile ID ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาสนับสนุนการทำงานของแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานดังกล่าว ซึ่งในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเสรี

โดย Blockchain จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไฟฟ้าจะสามารถเชื่อมต่อเข้า Blockchain ผ่าน Mobile ID ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย จึงช่วยสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการขยายศักยภาพเทคโนโลยีและดิจิทัล แพลตฟอร์มที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคที่เป็น End Consumer อย่างแท้จริง

Facebook Comments

Related Posts