เอไอเอส นำโดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภาค-ภาคใต้ พร้อมพนักงานจิตอาสา มอบเงินสดเพื่อซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 200,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 250 ชุด

ให้แก่ พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 รวมทั้งมอบน้ำดื่ม 200 โหล และถุงยังชีพ 250 ชุด ให้แก่ กาชาดจังหวัดสงขลา และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของเครือข่าย ทีมงานวิศวกรกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลเครือข่ายให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมเสริมรถสถานีฐานเคลื่อนที่ในบริเวณที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments