AIS ชวนเที่ยวญีปุ่นพร้อมแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ Ready2Fly สมัครง่ายๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนซิม

โดย J.wasan
0 ความเห็น 2.8K views

 หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลายไปในในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้หลาย ๆ ประเทศเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าประเทศของตนได้แล้ว โดยเฉพาะประเทศยอดนิยมอย่างญี่ปุ่นก็พร้อมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าประเทศเป็นที่เรียบร้อย และแน่นอนว่าการเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแพ็กเกจโรมมิ่งที่เราต้องนำไปใช้ในประเทศนั้น ๆ ซึ่งทางเอไอเอสมีซิมการ์ดและแพ็กเกจที่น่าสนใจ และตอบโจทย์การใช้งานในต่างประเทศได้ดีมาก ๆ โดยแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ Ready2Fly นำไปใช้งานที่ญี่ปุ่น สามารถใช้งานเน็ต Non-Stop ความเร็วสูงสุดถึง 12GB เลยทีเดียว

รายละเอียดแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ Ready2Fly

 

 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินและรายเดือนที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจ Ready2Fly ประเทศเพื่อนบ้าน มีอัตราค่าบริการ 93 บาท – รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน 2 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อได้ที่ความเร็ว 64 Kbps
  2. แพ็กเกจ Ready2Fly เอเชียและออสเตรเลีย มีอัตราค่าบริการ 399 บาท – รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชียและออสเตรเลีย จำนวน 7 GB นาน 10 วัน เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อได้ที่ความเร็ว 128 Kbps
  3. แพ็กเกจ Ready2Fly ทุกทวีปทั่วโลก มีอัตราค่าบริการ 899 บาท (ไม่รวม VAT) – รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก จำนวน 7 GB นาน 15 วัน เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อได้ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจนี้รองรับในประเทศที่กำหนด “ไม่ต้องเลือกเครือข่ายการใช้งาน”
  2. ระยะเวลาของแพ็กเกจเริ่มนับจากวันและเวลาที่แพ็กเกจมีผลและจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายของแพ็กเกจ โดยจะคำนวณเวลาแบบครบรอบวัน (+24 ชั่วโมง) ตามเวลาประเทศไทย
  3. แพ็กเกจจะสามารถใช้งานได้ตามวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ระบุไว้ใน SMS ยืนยันการสมัครจากบริษัท และเริ่มใช้งานได้หลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเก็จดังกล่าวสำเร็จแล้วเท่านั้น
  4. กรณีไปใช้งานประเทศอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ หรือใช้เกินระยะเวลาของแพ็กเกจ ปริมาณการใช้งานดังกล่าวจะคิดในอัตรา บริการข้ามแดนอัตโนมัติปกติตามแต่ละประเทศที่ไปใช้งาน
  5. สิทธิ์อินเทอร์เน็ตคงเหลือไม่สามารถยกยอดไปใช้ในครั้งหน้าได้
  6. การใช้งานในแพ็กเกจไม่ครอบคลุมการใช้งานบนเรือในทะเล (Maritime/On Ship), เครื่องบิน(Inflight) หรือเครือข่ายดาวเทียม (Satellite)
 • การให้บริการ อินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายของผู้ให้บริการต่างประเทศดังกล่าวเป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4Gที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 • ค่าบริการส่วนเกินในต่างประเทศ การโทรออก, รับสาย และส่ง SMS จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 • SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
 • สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว
 • สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ

 

พร้อมฟรี ประกันเดินทางต่างประเทศ และสิทธิพิเศษอีกมากมาย สมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน myAIS

 

 

Facebook Comments

Related Posts