AIS ภูมิใจ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และองค์กรยั่งยืน จาก SET AWARDS 2023 และ AAA จาก SET ESG Rating สะท้อนเป้าหมายสร้างไทยยั่งยืน

โดย J.wasan
0 ความเห็น 142 views

AIS กวาด 2 รางวัลใหญ่จากเวที SET AWARDS 2023 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ประกอบไปด้วย รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ Outstanding Investor Relations Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัลองค์กรยั่งยืน Commended Sustainability Awards พร้อมกันนี้ยังได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ในระดับ AAA สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG ที่ AIS เดินหน้าสร้างการเติบโตร่วมกันของผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในโลกดิจิทัล

 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “ภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของ AIS ที่มุ่ง ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co ผ่านการสร้าง Sustainable Nation หรือการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยบน ECOSYSTEM ECONOMY ทั้งผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในโลกดิจิทัล ส่งผลให้เราได้รับการยอมรับและสามารถคว้ารางวัลจาก SET AWARD ได้อีกครั้งในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว AIS ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการยกระดับขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่งในการเชื่อมต่อการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลได้ตามมาตรฐานระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบองค์กรในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

รางวัล SET AWARDS เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและบุคลากรในวงการตลาดทุนไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง ยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

#####

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจด้วยฐานลูกค้ารวมกว่า 49.1 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 44.4 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB Fibre3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 4.7 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล  ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ –  Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th  (ข้อมูล ณ กันยายน 2566)

Facebook Comments

Related Posts