AWN แจ้งความประสงค์ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่น 900 MHz แต่ขอดูหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น 700 MHz ก่อนว่าจะรับหรือไม่

โดย J.wasan
0 ความเห็น 1.4K views

 10 พฤษภาคม 2562 : หลังจากที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ในกลุ่มเอไอเอส ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz  ที่ประสงค์จะแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ ต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน โดยจะต้องเข้ามารับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700MHz ด้วย  บริษัทจึงได้ยื่นความประสงค์ดังกล่าวไปยัง กสทช. โดยมีเงื่อนไข คือ รอการพิจารณาหลักเกณฑ์ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ชัดเจนจาก กสทช. อีกครั้งนั้น

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร กล่าวภายหลังยื่นหนังสือฉบับดังกล่าวว่า “การพิจารณาเพื่อรับคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz นั้น เราต้องศึกษาอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องราคาและความพร้อมในการนำคลื่นมาใช้  ซึ่งถ้าหากราคาสูงเกินไปก็นับว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในปัจจุบัน เนื่องจากหากนำมาให้บริการ 5G ก็ยังไม่มี Business Use Case ที่แท้จริงเกิดขึ้น  ในปัจจุบันหลายประเทศที่เร่งผลักดันให้มี 5G รัฐบาลก็มอบคลื่นความถี่ให้ผู้ประกอบการ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งการตั้งราคาคลื่น 700 MHz นี้ ไม่สามารถเทียบกับราคาคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ที่เคยประมูลไปก่อนหน้านี้ได้ เนื่องจากคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz เป็นคลื่นที่มีฐานลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว ทำให้สามารถหารายได้มาชดเชยค่าคลื่นความถี่ได้ทันที ขณะที่คลื่น 700MHz ซึ่ง กสทช. จะนำมาจัดสรรให้นี้ ยังเป็นคลื่นใหม่ที่ไม่มีฐานลูกค้าใช้งานอยู่เลย ประการสำคัญ Device สำหรับลูกค้า ที่สามารถรองรับคลื่นนี้ ก็ยังมีอยู่จำนวนน้อยและราคาแพง จึงไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนโครงข่ายคลื่น 700 MHz ในปัจจุบัน

ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาหลักการ ราคาและเงื่อนไขที่ชัดเจน จาก กสทช. อีกครั้งก่อน โดยขณะนี้ได้ให้บริษัทที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนครั้งนี้แล้ว

Facebook Comments

Related Posts