เอ็นทีที คอม ผนึกพันธมิตร จับมือ ETDA พร้อมร่วมจัดงาน Thailand Cybersecurity 2019

โดย J.wasan
0 ความเห็น 20 views

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้ง“อาร์เอสเอ”และ“ไซเบอร์เทค” จับมือแถลงข่าวจัดงาน “Thailand Cybersecurity 2019” ภายใต้แนวคิด Cybersecurity Digital Transformation เพื่อให้คนไทยพร้อมรับและปรับตัวสู่ดิจิทัลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวเปิดงานและแถลงความพร้อมในการจัดงานร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ โดยมีคุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย Senior Executive Vice President & CFO บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่สองจากซ้าย) ร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ จะมีการออกบูทและร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และเกิดความตระหนักถึง “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ว่าเป็นเรื่องของทุกคน”และมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยงาน “Thailand Cybersecurity 2019” จะจัดขึ้นวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562   ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา (ลาดพร้าว) โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมบนโลกไซเบอร์จากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ  พร้อมจัดเวทีสัมมนาโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติกว่า 25 ท่าน มาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ

Facebook Comments

Related Posts