Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565

โดย J.wasan
0 ความเห็น 385 views

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า AIS ยังครองแชมป์กวาดทุกรางวัล 5G นับว่า AIS เป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นสามารถครองรางวัลในด้านประสบการณ์ 5G อย่างเด็ดขาด

โดย AIS คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความพร้อมใช้งาน 5G ทั้งหมด 5ประเภท ได้แก่ ประสบการณ์วิดีโอ 5G ประสบการณ์เกม 5G ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลด 5G

ยิ่งกว่านั้น AIS ยังได้รับรางวัลด้านความครอบคลุมถึง 2รางวัล ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G ซึ่งวัดจากขอบเขตของเครือข่าย 5G หมายความว่า AIS ทำคะแนนชนะได้ 7 จากทั้งหมด 11 รางวัลในหมวด 5Gซึ่งเป็นชัยชนะที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างสิ้นเชิง

 

ตารางรางวัล Opensignal

Opensignal

AIS ได้รับชัยชนะด้านความเร็วในการดาวน์โหลด ขณะที่ TrueMove H ได้รางวัลประสบการณ์ในการดาวน์โหลดกลับบ้าน

ผู้ใช้ของเราได้รับประสบการณ์ความเร็วเฉลี่ยโดยรวมและความเร็วในการดาวน์โหลด 5Gเร็วที่สุดเมื่อใช้งานบนเครือข่าย AISโดยผู้ให้บริการรายนี้คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดโดยรวมไปด้วยความเร็ว 19.4 Mbpsนำอันดับที่สองอย่าง TrueMove Hอยู่ 1.7 Mbps (9.7%)นอกจากนี้ AIS ยังชนะรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5Gด้วยความเร็วที่ 180.3 Mbpsเหนือกว่าคู่แข่งที่ตามมาอันดับสองอย่าง TrueMove Hที่มีความเร็ว 57.4 Mbps (46.7%)ส่วน DTACนั้นตามหลังคู่แข่งทั้งสองค่าย โดยมีความเร็วในการดาวน์โหลด 5G อยู่ที่ 25.7 Mbpsและ AISยังได้รับรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด 5Gด้วยความเร็ว 27.7 Mbpsอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความเร็วโดยรวมสูงสุดในด้านการอัปโหลดของประเทศไทยยังอยู่บนเครือข่าย TrueMove H (8.2 Mbps)

TrueMove H คว้ารางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอโดยรวม ขณะที่ AIS แสดงให้เห็นว่ามีการใช้บริการวิดีโอเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากบนเครือข่าย 5G

ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ TrueMove H ยังคว้าชัยชนะในด้านประสบการณ์วิดีโอเป็นครั้งที่สองด้วยคะแนน 42.8 คะแนน มากกว่า DTAC 0.9 คะแนน โดยผู้ให้บริการทั้งสองรายได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน หมวดหมู่ ปานกลาง (40-55) AISตามหลังผู้ชนะมาเป็นอันดับที่สามด้วยคะแนน 5.1 คะแนน และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับแย่ (ต่ำกว่า 40)แต่อย่างไรผู้ใช้ของเราที่ใช้งานบนเครือข่ายของ AISพบว่าคุณภาพของวิดีโอมีเพิ่มมากขึ้นบนเครือข่าย 5G ซึ่งทำให้ AIS ได้รับคะแนนด้านประสบการณ์วิดีโอ 5Gสูงถึง 74.1 คะแนน ขาดเพียง 0.9 คะแนนเท่านั้น ที่จะก้าวไปอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (75 คะแนนขึ้นไป)

DTAC ชนะรางวัลเดียวในด้านคุณภาพความเสถียรหลัก

AISชนะรางวัลในด้านคุณภาพความเสถียรยอดเยี่ยมด้วยคะแนน 60.9% โดยคะแนนนี้สะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของการทดสอบบนเครือข่ายผู้ให้บริการของผู้ใช้งาน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการรับชมวิดีโอคุณภาพระดับ HDการประชุมทางวิดีโอแบบกลุ่มและเล่นเกม อย่างไรก็ตาม DTACเป็นผู้ชนะรางวัลในด้านคุณภาพความเสถียรหลักไปด้วยคะแนน 86.5% ซึ่งถือเป็นการชนะด้วยคะแนนที่ขาดลอยในครั้งนี้ สำหรับคุณภาพความเสถียรหลักวัดจากเปอร์เซ็นต์การทดสอบของผู้ใช้งานตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการใช้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ประกอบด้วย วิดีโอคุณภาพระดับ SDการโทรแบบเสียงและท่องเว็บ

AIS ยังคงครองรางวัลในด้านเกมและแอปพลิเคชันเสียง

AIS รั้งอันดับหนึ่งทั้งในหมวดหมู่โดยรวมและหมวดหมู่ 5Gในด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง ซึ่งกวาดทั้ง 4 รางวัล โดยผลลัพธ์ในหมวดหมู่ประสบการณ์ทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นว่าบริการ 5Gนั้นจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์เครือข่ายมือถือที่ผู้ใช้ได้รับได้อย่างไร ในด้านประสบการณ์เกมนั้น AISได้รับการจัดอันดับในอยู่ในระดับปานกลาง (65-75)ขณะที่ DTACและ TrueMove Hนั้นอยู่ในระดับแย่ (40-65)อย่างไรก็ตาม ในด้านประสบการณ์เกม 5Gนั้น ผู้ให้บริการทั้งหมดยังคงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดี (75-85)ไม่ต่างจากด้านประสบการณ์ด้านแอปพลิเคชันเสียง 5Gที่ผู้ให้บริการทั้งหมดอยู่ในระดับดี (80-87)ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับการจัดอันดับในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงโดยรวม

ผู้ให้บริการทุกรายมีคะแนนเสมอกันในด้านความพร้อมใช้งาน แต่ AIS คว้ารางวัลด้านขอบเขตของเครือข่าย 5G ทั้งสองรางวัลไปครอง

ในเชิงสถิติแล้ว ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายในประเทศไทยทั้ง AIS, DTACและ TrueMove Hต่างได้รับรางวัลด้านความพร้อมในการใช้งานด้วยคะแนนมากกว่า 99% ซึ่งนับเป็นชัยชนะร่วมกันในหมวดหมู่เดียวในรายงานฉบับนี้ แต่อย่างไร AISยังคงเป็นผู้คว้ารางวัลทั้งในด้านความพร้อมใช้งาน 5Gและการเข้าถึง 5Gเมื่อดูในด้านความพร้อมใช้งาน 5Gแล้ว ผู้ใช้ของเราบนเครือข่าย AISมีการเชื่อมต่อ 5Gถึงเกือบหนึ่งในสี่ของช่วงเวลาที่ใช้งาน ซึ่งมากกว่าที่ผู้ใช้ได้รับในเครือข่าย TrueMove Hที่ 2.8% ในส่วนของการเข้าถึง5Gนั้น ผู้ใช้บนเครือข่าย AISเชื่อมต่อ 5Gตามสถานที่ที่เดินทางไปเยี่ยมชมมากกว่า 5 แห่งจากทั้งหมด 10 แห่ง

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากทั้ง 7ภูมิภาคกับอีก 5 รางวัลในด้านประสบการณ์โดยรวมของประเทศไทยนั้น AISกวาดรางวัลแต่เพียงผู้เดียวไปทั้งหมด 22รางวัลและคว้ารางวัลร่วมกับคู่แข่งอีก 3รางวัลจากทั้งหมด 35รางวัล รวมทั้งได้รับรางวัลในด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอีกด้วย ซึ่งทั้งสองหมวดหมู่นี้ เราสังเกตเห็นว่าคะแนนสูงสุดของประเทศไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นของเครือข่าย AISด้วยคะแนน 76.4ในด้านประสบการณ์เกมและ 80.4คะแนนในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง

ตารางรางวัล Opensignal จากการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาค

ผู้สนใจสามารถคลิกอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ได้ที่

https://www.opensignal.com/th/reports/2022/05/thailand/mobile-network-experience

โดย โรเบิร์ต วิซีคอฟสกี้ นักวิเคราะห์อาวุโส Opensignal

Facebook Comments

Related Posts