Sea (ประเทศไทย)  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และ แอร์เพย์ (AirPay) ร่วมมือกับ ช้อปปี้ และ ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) จัดกิจกรรม ‘Shopee (ยังแฮปปี้’ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ผ่านเวิร์คช็อปลอง-เรียน-ใช้ เชื่อมต่อผู้สูงวัยเข้ากับเทคโนโลยีของโลกอีคอมเมิร์ซ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซจากโครงการ ‘Shopee University’ เตรียมรับมือการก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จากข้อมูลของ ‘United Nations World Population Ageing’ พบว่า หลังจากปี พ.ศ.  2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ มีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปีพ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุร้อยละ 17.9  มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ยังเปิดเผยว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบภายในปีพ.ศ. 2564 โดยประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ราว13 ล้านคน หรือ 20% ของจำนวนประชากร

ข้อมูลจาก ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) ชี้ว่า 61.32 % ของผู้สูงอายุ มีความรู้สึกเบื่อหน่าย วิตก เครียด และซึมเศร้า ซึ่งเกิดจากเมื่อเกษียณจากการทำงาน ไม่มีกิจกรรมให้ทำ เมื่อประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล ผ่านนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคต และกลายเป็น ‘ตัวกลาง’ ระหว่างผู้สูงวัยกับครอบครัว ไปจนถึงสังคมโดยกว้าง ผลการวิจัยจาก ‘Kantar TNS’ ยังพบว่าผู้บริโภคอายุ 55-64 ปี ครอบครองอุปกรณ์ Digital Device เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1.8 เครื่องต่อคน โดย 85% เป็นมือถือ 9% เป็นแทบเล็ต  และ 7% เป็นพีซี พวกเขาใช้เวลาถึง 41% ในการรับสื่อดิจิทัล สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจต่อการใช้งานเทคโนโลยี และต่อโซเซียลมีเดียของผู้สูงวัย เพราะต้องการเชื่อมต่อพูดคุยกับครอบครัวลูกหลาน

ดรศรุต วานิชพันธุ์, Director of Sea (ประเทศไทยกล่าวว่า “ Sea (ประเทศไทย) เรามีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำการให้บริการอินเตอร์เน็ตแพลตฟอร์มของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีศักยภาพครอบคลุมพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานในยุคดิจิตอล ภายใต้พันธกิจของ Sea คือการทำให้ชีวิตของผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี สำหรับการจัดกิจกรรม ร่วมกับ‘ยังแฮปปี้’ ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือกันครั้งที่สอง ต่อยอดจากกิจกรรมในครั้งแรก ซึ่งเราได้เชิญผู้สูงวัยมาเล่นและรู้จักเกมยอดนิยมอย่าง RoV โดยครั้งนี้ เรามีจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผ่านเทคโนโลยี สอดคล้องกับพันธกิจหลักของเรา และได้จัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เนื่องจากเราเล็งเห็น ถึงความสำคัญในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ สอดคล้องกับบริบทของสังคมดิจิทัล ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

นางสาวอากาธา โซห์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ช้อปปี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจัดกิจกรรม ‘Shopee (ยัง) แฮปปี้’ ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงวัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการมุ่งมั่นและพัฒนาแพลทฟอร์มเพื่อผู้ประกอบการทุกๆคน ไม่จำกัดอายุ ผ่านการฝึกอบรม ติดอาวุธ และองค์ความรู้ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจออนไลน์โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของช้อปปี้ ไม่เพียงเท่านี้ ช้อปปี้ ยังปรารถนาที่จะสนับสนุนให้ผู้ใช้งานชาวไทยในทุกๆ คน ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก                        อีคอมเมิร์ซ ที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่นับว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตที่ดีในระดับแถวหน้า ช้อปปี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม ‘Shopee (ยัง) แฮปปี้’ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยผู้สูงวัยให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงวัยสามารถเชื่อมต่อกับสังคมและโลกปัจจุบันที่ก้าวสู่การเป็นสังคมดิจิตอลได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย”

นางณฎา ต้นสวัสดิ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) กล่าวว่า “แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง ‘ยังแฮปปี้’ มาจากตอนที่สอนคุณแม่ตัวเองใช้แอพฯ แล้วพบว่าเป็นเรื่องยากลำบากจนน่าประหลาดใจ เมื่อมาทำ  ‘ยังแฮปปี้’ จึงลงไปทดลองศึกษาอย่างจริงจัง ด้วยการเป็นจิตอาสาสอนผู้สูงวัยและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก แม้สำหรับเรามองว่าการใช้แอพฯต่างๆ เป็นเรื่องไม่ยาก แต่การสอนผู้สูงวัยเป็นเรื่องท้าทายมาก พอเขาทำได้เขาเลยรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มาก ความท้าทายนี้เอง จึงผลักดันให้เรามุ่งมั่นทำกิจกรรม ภายใต้ สโลแกน สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้ สำหรับความร่วมกับ Sea (ประเทศไทย) และ ช้อปปี้ จึงเป็นการต่อยอดความตั้งใจของ ‘ยังแฮปปี้’ ซึ่งเน้นตอบโจทย์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ที่ต้องการจะมีความสุข และทำสิ่งดีๆ ให้สังคม ไม่เป็นภาระใคร โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง อีกด้วย”

สำหรับกิจกรรมเวิร์คช็อป ‘Shopee (ยัง) แฮปปี้’ ชวนสูงวัย ลอง-เรียน-ใช้ ผ่านอีคอมเมิร์ซ เชื่อมผู้สูงวัยเข้ากับเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ โดย Sea (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ ช้อปปี้ และ ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน

##########################################

เกี่ยวกับ Sea (ประเทศไทย)

Sea เป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มด้าน Digital Entertainment, e-Commerce และ Digital Financial Services ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยพันธกิจของ Sea คือการทำให้ชีวิตของผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทในเครือ Sea ประกอบด้วย บริษัท การีนา แอร์เพย์ และ ช้อปปี้ นอกจากนี้ Sea ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดทุน NYSE โดยใช้สัญลักษณ์ SE

เกี่ยวกับ YoungHappy (ยังแฮปปี้)

YoungHappy เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้” ผ่านกิจกรรม แอพพลิเคชั่น และโซเชียลมีเดีย ให้ความรู้ สาระ และบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีระบบ Call Centerเปรียบเสมือนลูกหลานคนที่สองที่คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน ยังแฮปปี้เป็น Creative Organizer ที่จัดกิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  และยังได้ชนะโครงการ Youth Co:Lab โดย UNDP เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งในระดับภูมิภาคอีกด้วย

เกี่ยวกับ Shopee (ช้อปปี้)

Shopee เป็นผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยเป็นแพลทฟอร์มที่ออกแบบขึ้นเพื่อชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยระบบการชำระเงินและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ Shopee มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลทฟอร์มของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในภูมิภาค และเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้ใช้งาน

Shopee มีสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงของตกแต่งบ้าน สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าแม่และเด็ก แฟชั่น และอุปกรณ์กีฬา

Shopee อยู่ในกลุ่มของ บริษัท Sea และได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 ในประเทศสิงคโปร์ และขยายไปยังประเทศมาเลเซีย ไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ บริษัท Sea เป็นผู้นำทางด้าน ดิจิตัล เอนเตอร์เทนเมนท์ อีคอมเมิร์ซ และ บริการด้านการเงินแบบดิจิตัล ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Sea มีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และผู้ประกอบการรายย่อยให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า บริษัท Sea ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์ก ภายใต้สัญลักษณ์ SE

Facebook Comments