Tips : เลือกเครือข่ายให้เหมาะสม ลดความร้อนมือถือ พร้อมประหยัดแบตเตอรี่ได้อีกด้วย !!!

โดย J.wasan
0 ความเห็น 3.6K views

5G ในปัจจุบันถือว่ามีให้ใช้งานคลอบคลุมทั่วประเทศ แต่บางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึง เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่นสภาพภูมิประเทศ อย่างป่าเขา หรือพื้นที่ติดชายทะเลเป็นต้น ทำให้หลายครั้งเราจะพบว่าสมาร์ทโฟนของเราเกิดความร้อนสูงและแบตลดลงอย่างรวดเร็ว สาเหตหนึ่งมาจากการที่สมาร์ทโฟนพยายามจับคลื่น 5G ตลอดเวลานั่นเอง  วันนี้ทาง IbelieveIT จะมาแนะนำทิปง่าย ๆ ในการเลือกข่ายให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานเดต้าได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถจัดสรรการใช้พลังงานของตัวสมาร์ทโฟนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ระบบปฏิบัติการ iOS

ระบบปฏิบัติการ iOS ให้เข้าไปที่การตั้งค่าหลักของตัวเครื่อง แล้วเลือกไปที่ : เซลลูลาร์ 

เลือกที่เมนู ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ / เสียงและข้อมูล 

เลือกปรับใช้งานตามความเหมาะสม โดยสามารถเลือกได้ทั้งการใช้เครือข่าย 5G แบบตลอดเวลา หรือแบบอัตโนมัติเมื่อจับสัญญาณได้ รวมถึงเลือกใช้เครือข่ายเฉพาะ 4G เท่านั้น 

ระบบปฏิบัติการ Android

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android เนื่องจากแต่ละแบรนด์จะมี UI เป็นของตัวเอง รูปแบบเมนูอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ในภาพรวมก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง โดยในบทความนี้ใช้สมาร์ทโฟน vivo เป็นตัวอย่าง 

การตั้งค่าเบื้องต้นให้เข้าไปที่ เมนูการตั้งค่าของคัวเครื่อง / เลือกที่เมนู เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต/ การ์ด SIM  และเครือข่ายโทรศัพทืมือถือ

เลือกซิมที่ต้องการตั้งค่า / เลือกไปที่เมนู ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ / จากนั้น เลือกประเภทเครือข่ายที่ต้องการ

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานเครือข่ายได้แบบเต็มประสิทธิภาพ และจัดสรรพลังได้อย่างเหมาะสม เวลาไปที่จุดอับหรือสัญญาณอ่อนก็เลือกเป็น 4G หรือ 3G ซึ่งจะช่วยประหยัดแบตไปได้ในตัว หากอยู้่ในพื้นที่ที่มี 5G คลอบคลุมก็เลือก 5G ตลอดเวลาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 

 

Facebook Comments

Related Posts