กลุ่มทรู สานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเดินหน้าพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยี 5G สานพลังขับเคลื่อนประเทศพร้อมสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

โดย J.wasan
0 ความเห็น 10 views

ขอนแก่น 19 มิถุนายน 2562 –  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย  นายภัคพงศ์  พัฒนมาศ            (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G และ นายพีระ  พรสุขสว่าง (ที่ 3 จากขวา)  ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   เจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.เด่นพงศ์ สุดภักดี  (ที่ 5 จากขวา)  รองอธิการดีฯ   เพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G

โดยกลุ่มทรูพร้อมสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยที่พัฒนา USECASE ที่เกี่ยวกับ 5G เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตลอดจนเตรียมการจัดตั้ง True LAB ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook Comments

Related Posts