เชียงใหม่ 31 มีนาคม 2563 – กลุ่มทรู โดย นางสาวจินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการทั่วไปเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมพนักงาน ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับรศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์  ได้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 กลุ่มทรูขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจในการควบคุมป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ COVOD-19 เพื่อพาประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

#TrueTogether

#คุณค่าของการมีกันและกัน

Facebook Comments