กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2562 – บริษัท ทรู ทัช จำกัด ผู้ให้บริการ Outsourcing Contact Center ในเครือทรูคอร์ปอเรชั่น โดย นางสุภาวดี ตระกูลบุญ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนหน่วยงานและพนักงานที่ได้รับรางวัล จากงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2019 ทั้งระดับองค์กรและบุคคล ซึ่งทรู ทัช ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเหรียญทองในประเภท Best Effective Software Contact Center และเหรียญเงินในประเภท Best Social Media Contact Center ส่วนในประเภทบุคคล พนักงานของทรู ทัช ได้รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม Best Contact Center HR Support Professional และ Best Contact Center Agent  และยังได้รับ 3 รางวัลดีเด่น Best Contact Center Supervisor (2) และ Best Contact Center Agent (1) อีกด้วย

โดยการจัดงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact Center Awards นี้ สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association-TCCTA) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในสายงานบริการ Contact Center ในการยกระดับมาตรฐานการบริการเทียบเท่าระดับสากล

Facebook Comments